TRỢ LÝ ADMIN

TRỢ LÝ ADMIN SẼ HỖ TRỢ BẠN NHỮNG GÌ???

Thiết lập danh sách ghi nhớ cho bạn.

Cung cấp sự hỗ trợ cơ bản cho khách hàng.

Giải quyết các nhiệm vụ cơ bản về Nhân sự.

Quản lý các khoản phải trả và các khoản phải thu.

Làm việc như một nhà quản lý ảo cho team của bạn.

Quản lý hộp thư của bạn bằng cách phải hồi các câu hỏi đơn giản.

Thay mặt bạn thiết lập các cuộc họp.

Đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp.

Gửi bản tin cho khách hàng và khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu thị trường.

Sắp xếp lịch trình.

Đặt vé máy bay và chỗ ở.

Quản lý lịch trình và sắp xếp các cuộc hẹn.

Xử lý hóa đơn và sổ sách kế toán.

Gửi thông tin các khách hàng yêu cầu.

Giải quyết thắc mắc của khách hàng qua điện thoại và email.

Gửi thư mời họp.

Thực hiện thu mua các nhân.

Thiết kế bài thuyết trình/bảng tính.

Đặt vé du lịch/vé máy bay và khách sạn.

Quản lý email.

Hỗ trợ chat.

Xử lí cuộc gọi đến và đi.

Ghi âm thanh và giọng nói.

Cập nhật CRM.

Truy cập dịch vụ.

Đặt chỗ trước ở nhà hàng.

Mua sắm trực tuyến.

Quản lí hộp thư thoại.

Tài liệu và cập nhật các tệp tin.

Hỗ trợ việc nói chuyện.

Ghi sổ.

Chuẩn bị Biên bản họp.

Kiểm duyệt trang blogs.

Tổ chức Dropbox.

Gửi hóa đơn đến khách hàng.

Kiểm soát tín dụng.

Quan tâm đến việc hoàn lại tiền.

Lên kế hoạch Marketing.

Làm mẫu.

Công cụ sửa chữa lỗi sai, sự cố.

Tìm kiếm mạng cho sản phẩm và dịch vụ.

Tạo bảng tin.

Gửi lời chào ecards.

Chuyển đổi PDF, chia tách, sáp nhập.

Dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Thêm gắn thẻ và hình ảnh vào bài đăng trên trang blogs.

Chuẩn bị tài liệu đào tạo.

Đào tạo những tìm năng mới về trợ lí ảo.

Chỉnh sửa cơ bản về tệp âm thanh.

Chỉnh sửa cơ bản về hình ảnh.

Chỉnh sửa cơ bản về video.

Tạo video hướng dẫn.

Tìm kiếm những tài năng tiềm ẩn.

Thiết lập Webinar.

Xử lí tài khoản cá nhân và phân tách hóa đơn.

Ghi chú lại thời gian cuộc họp và tài liệu của cuộc họp đó.

Giữ máy.

Đảm nhận chăm sóc khách hàng.

Quản lý giải pháp logistics.

Quản lý CRM.