TRỢ LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Có trợ lý chăm sóc khách hàng bạn không cần phải lo…

Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong khoảng thời gian đã được quy định. 

Cập nhật kiến thức cơ bản để giải đáp những thắc mắc mới và có thể xảy ra. 

Giải quyết các trường hợp phát sinh. 

Đưa những thắc mắc của khách hàng đến đúng bộ phận để đưa ra giải pháp giải quyết. 

Cho phép khách hàng hỗ trợ cho cửa hàng thương mại điện tử của bạn. 

Đăng kí khách hàng mới. 

Ghi chép lại các phàn nàn. 

Phản hồi thư đến. 

Web chat và web call-back. 

Phân tích phàn nàn của khách hàng.