TRỢ LÝ SOCIAL MEDIA

Bạn đang lo lắng về vấn đề Social Media của công ty bạn, đã có trợ lý Social Media giúp bạn…

Tạo và cập nhật thông tin trên các kênh social media khác nhau. 

Nghiên cứu, quản lý, cập nhật nội dung trên các kênh social. 

Lên lịch trình gửi thư nhờ vào sự hỗ trợ của các công cụ như Bufer, Hootsuite, Social Sprout và các công cụ quản lý social media khác. 

Liên kết, xây dựng người xem trên các kênh social media khác nhau.

Tính toán dữ liệu phân tích để đánh giá mực độ liên kết trên các kênh socila khác nhau.

Theo dõi các đối thủ của bạn.

Thực hiện và quản lý các chiến lược social media.

Quảng cáo doanh nghiệp của bạn trên đa dạng các diễn đàn social media.