TRỢ LÝ VIDEO

Trợ lý video luôn đồng hành cùng bạn trong việc…

Tùy chỉnh âm thanh và video. 

Sơ cấp tùy chỉnh video như là công pha trộn đầu và cuối video. 

Đặt đồ họa và âm nhạc với nhau.

Đăng tải dữ liệu lên youtube, instagram, vimeo etcetera. 

Xóa tiếng ồn nền từ rãnh âm thanh và tăng cường chất lượng âm lượng. 

Cắt xén đoạn phim. 

Chỉnh sửa và tải lên các podcast hoặc webinar ngoại tuyến.