TRỢ LÝ WEB & SEO

Vì sao một trợ lý Web và SEO lại cần thiết cho bạn đến vậy???

Đăng kí tên miền và lưu trữ trang web. 

Thiết kế logo cho khách hàng.

Tạo trang bay cho khách hàng.

Nâng cấp thiết kế web di động để đáp ứng. 

Phiên bản.

Tốc độ nâng cấp trang web. 

Tạo mẫu liên lạc.

Hệ thống thanh toán.

Tạo Trang web thành viên. 

Nhập dữ liệu.

Cài đặt WordPress.

Tùy chỉnh chủ đề WordPress. 

Chức năng của WordPress. 

Đặt cùng trang tài nguyên. 

Cài đặt, giám sát và quản lí các chi nhánh. 

Thiết kế trang web Wordpress. 

Làm cho trang web kinh doanh đáp ứng di động. 

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trang wordpress.

Thiết kế và cài đặt chế độ phòng ngừa bảo mật cho trang wordpress. 

Công cụ sửa lỗi sai.

Thiết lập cổng thanh toán. 

Tích hợp ứng dụng web.

Duy trì hình thức của trang web bằng cách làm việc trên giao diện người dùng. 

Duy trì khả năng tương thích của Cross brower.

Gắn thẻ bài viết trên.

Viết thẻ cho hình ảnh trang.

Quản lí và giám sát  doanh nghiệp liên kết với plugin.

Vẽ ra mẫu online cho yêu cầu hoặc những phản hồi của khách hàng.

Thiết kế trang web trên nền tảng của trang web khác.

Thiết lập Google Analytics.

Hoàn thành website SEO kiểm toán báo cáo. 

Đăng ký vào thư mục/danh sách doanh nghiệp.

Tiến hành nghiên cứu từ khóa chung. 

Sử dụng các chiến dịch trả tiền cho mỗi nhấp chuột. 

Xây dựng nội dung chất lượng cho người sử dụng.

Tạo trang đích.

Trên trang/ tối ưu hóa trang web.

Ngoài trang/tối ưu hóa trang web. 

Tìm bài viết phổ biến trên trang. 

Đánh dấu trang cộng đồng.

Tìm kiếm địa lí và nhắm mục tiêu. 

Phát triển và cập nhật chiến lược kinh doanh trên trang web. 

Tiến hành phân tích blog để nhắm mục tiêu tối ưu hóa SEO.